Tham gia cùng chúng tôi

Tổ Chức Liên Minh NaUy tự hào là một phần trong phong trào của các quốc gia, công ty và tổ chức mong muốn đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Những Mục tiêu này  phổ biến và áp dụng cho tất cả. Cùng nhau chúng ta có thể chấm dứt mọi hình thức nghèo đói, chống lại sự bất bình đẳng và giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, trong đó  đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Các mục tiêu phát triển bền vững không chỉ dành cho các tổ chức màcá nhân cũng có thể được tham gia. Do đó, chúng tôi khuyến khích mọi người tham gia hoặc hỗ trợ  tổ chức nào mà bạn tin tưởng.

Tham gia cùng chúng tôi

Cách thức tham gia vì một thế giới tốt đẹp hơn

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng những việc chúng ta làm sẽ không đem lại tác động nào cả. Nhưng điều đó không đáng quan ngại. Bạn có thể là một tác nhân thay đổi ngay chính trong gia đình và cộng đồng của bạn.

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra  hướng dẫn tuyệt vời cho một số điều chúng ta có thể thực hiện.
 

Bạn có quan tâm và tin tưởngcông việc  chúng tôi đang thực hiện?
Hãy đóng góp để thêm nhiều cá nhân và cộng đồng được hỗ trợ.

Hỗ trợ của bạn là rất cần thiết. Hỗ trợ từ các nhà tài trợ cá nhân và các công ty là rất quan trọng để đạt được kết quả mong đợi.
Tổ chức Liên Minh NaUy chỉ nhận tài trợ quốc tế tại Việt Nam. Nếu bạn quan tâm đến việc tài trợ cho công việc của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ jon@nmav.org

Làm việc với chúng tôi?

Chúng tôi sẽ thông báo tất cả các vị trí và công việc tư vấn tại đây.

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu