Quá trình hoạt động tại Việt Nam

Tổ chức Liên Minh NaUy đã đến làm việc tại Việt Nam từ năm 1972 và sau đó trở lại vào năm 1997. Những dự án ban đầu tập trung vào sức khỏe và bệnh phong, nhưng sau đó đã dần chuyển sang tập trung vào các chủ đề khác như biến đổi khí hậu, giáo dục hòa nhập, tài chính vi mô và phát triển cộng đồng. Tổ chức Liên Minh NaUy hiện đặt văn phòng dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng dự án được Ủy ban Điều phối Nhân dân (PACCOM), cơ quan điều phối tất cả các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam, cấp giấy phép dự án và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương như chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể khác.

 

Quá trình hoạt động tại Việt Nam

 

 

Việt Nam được xếp hạng 115 trên 187 quốc gia trong báo cáo phát triển con người của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDPs) năm 2016 và được phân loại là quốc gia “phát triển trung bình”. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều khía cạnh là một quốc gia dễ bị tổn thương; Sự giàu có được phân phối không đồng đều và những người cực kỳ nghèo đang tụt lại phía sau khi khoảng cách ngày càng tăng. Tỷ lệ nghèo cao hơn đáng kể ở khu vực nông thôn, giữa các dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

Biến đổi khí hậu thực sự là một thách thức nghiêm trọng, đặc biệt đối với người nghèo. Với vị trí địa lý, đường bờ biển dài và địa hình đa dạng, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp hạng là một trong năm quốc gia trên thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam hoạt động để góp phần giải quyết thách thức mà các nhóm dễ bị tổn thương nhất gặp khó khăn trong xã hội, cũng như trong việc phát triển kinh tế trong tương lai. Tổ chức Liên Minh NaUy có vai trò quan trọng trong việc huy động sự tham gia của cộng đồng và tạo điều kiện cho các nhóm dễ bị tổn thương được lắng nghe và có tiếng nói trong các vấn đề liên quan đến họ. Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm về việc huy động cộng đồng tại Việt Nam và đã nhận được sự công nhận từ chính quyền địa phương trong lĩnh vực này.

Trong những năm qua, Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam đã rất thành công với hoạt động tài chính vi mô với việc cung cấp khoản vay cho hơn 44.000 phụ nữ nghèo ở tỉnh Tiền Giang. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam, Tiền Giang và Vĩnh Long là hai tỉnh duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long thành công trong việc thực hiện chiến lược giáo dục hòa nhập từ chiến lược của chính phủ. Trong 5 năm tới, Tổ chức Liên Minh NaUy mong muốn tiếp tục công việc dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn trong quá khứ để đảm bảo rằng chúng tôi tạo ra những tác động lớn hơn nữa đối với các vấn đề ưu tiên ở cấp địa phương, cấp tỉnh và hy vọng cũng ở cấp khu vực.

Từ năm 2018, Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam bắt đầu một dự án 5 năm mới được tài trợ bởi Chính phủ Na Uy cùng với các nhà tài trợ cá nhân ở Na Uy.

Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi:

Biến đổi khí hậu
Hòa nhập cho người khuyết tật
Tài chánh vi mô và tạo việc làm

 

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu