Hòa nhập của Người Khuyết Tật

Tài liệu giáo dục hòa nhập

Giáo dục là quyền của tất cả trẻ em, và giáo dục hòa nhập nhằm mục đích để đảm bảo tất cả trẻ em được tiếp cận nền giáo dục phù hợp, chi phí phải chăng, và hiệu quả tại cộng đồng nơi mà trẻ sinh sống. Trong trường học, giáo dục hòa nhập là một phương pháp tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm và chúng ta cần phải thừa nhận rằng tất cả trẻ em là những cá nhân có nhu cầu và tốc độ học tập khác nhau.

 

Dưới đây là một số công cụ giúp chúng ta xóa bỏ những rào cản trong việc tham gia giáo dục hòa nhập của trẻ khuyết tật

CHUYỂN TIẾP TRONG GIÁO DỤC HÒA NHẬP
CHUYỂN TIẾP TRONG GIÁO DỤC HÒA NHẬP
Áp phích này giúp các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh hiểu những khó khăn của trẻ khuyết tật khi bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới như lên lớp, chuyển lớp, chuyển cấp, hoặc chuyển trường đồng thời đưa ra những giải pháp tăng tính hòa nhập cho học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp.
Read more
PHÁT HIỆN SỚM KHUYẾT TẬT
PHÁT HIỆN SỚM KHUYẾT TẬT
Làm thế nào để phát hiện các dấu hiệu khiếm khuyết của trẻ? Đây là câu hỏi thường gặp của phụ huynh, thầy cô, và cộng đồng. Áp phích này giúp bạn nhận biết các dấu hiệu của trẻ khuyết tật ở giai đoạn sớm nhất để đưa trẻ đi tư vấn.
Read more
PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Bạn làm việc với trẻ em và gặp khó khăn nói chuyện với phụ huynh về việc bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hai tình dục. Qua áp phích này, bạn sẽ biết cách trao đổi dễ dàng và gần gũi với trẻ em và phụ huynh.
Read more

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu