PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Bạn làm việc với trẻ em và gặp khó khăn nói chuyện với phụ huynh về việc bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hai tình dục. Qua áp phích này, bạn sẽ biết cách trao đổi dễ dàng và gần gũi với trẻ em và phụ huynh.

Áp phích này giúp trẻ em nhận diện được các tình huống nguy cơ bị xâm hại và biết cách ứng phó khi đối diện với các tình huống đó.

Trong 20 năm nay, Tổ chức NMAV vẫn tiếp tục  hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục cho mọi người. Chúng tôi cũng chứng kiến tình trạng lạm dụng trẻ em ngày càng gia tăng, đặc biệt là nhóm trẻ dễ bị tổn thương.

Áp phích này được sử dụng trong các trường học và trường mầm non trên địa bàn dự án tại Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ nơi mà phụ huynh, giáo viên, và học sinh dễ nhìn thấy và nội dung của poster cũng dễ hiểu.

Ấn phẩm này do NMAV thực hiện với sự tham vấn của Cô Mai Thị Bưởi – Chuyên gia về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em.

Tải nội dung hoặc liên hệ với NMAV

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu