Tổng kết dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 10 tháng 03 năm 2022, tại hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố Vị Thanh đã diễn ra buổi lễ tổng kết hoạt động dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang” năm 2021 và ký kết hoạt động dự án năm 2022 với sự tham gia của các lãnh đạo Sở ngành liên quan.

Chi tiết xem tại: https://www.baohaugiang.com.vn/giao-duc/tong-ket-du-an-giao-duc-hoa-nhap-cho-tre-khuyet-tat-va-phong-ngua-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-tai-tinh-hau-giang-105278.html

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu