Hòa nhập của người khuyết tật

Chúng tôi hỗ trợ để cuộc sống của người khuyết tật tốt hơn và thúc đẩy chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Dự án:  -     Hòa nhập xã hội của Người khuyết tật tại Tp. Cần Thơ

 • Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Tp. Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang

Thời gian dự án:

2021 – 2025 (Cần Thơ) 2019-2022 (Hậu Giang)

Các đối tác chính

 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tp. Cần Thơ (DOLISA)
 • Hội Người khuyết tật Tp. Cần Thơ (CAPD)
 • Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Cần Thơ (Cần Thơ DOET)
 • Trường Dạy trẻ khuyết tật Tp. Cần Thơ
 • Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hậu Giang

Kết quả chính:

Người khuyết tật (NKT) tự tin tham gia các hoạt động xã hội và có việc làm

Trẻ khuyết tật được can thiệp sớm, học hòa nhập, và chuyển tiếp lên các cấp học tiếp theo.

Đầu ra:

 • Việc điều hành tổ chức của Hội NKT Cần Thơ được cải thiện để hỗ trợ các hoạt động cho NKT và mạng lưới Hội NKT ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Cộng đồng được nâng cao nhận thức về quyền và khả năng của NKT
 • Người khuyết tật có nhiều cơ hội việc làm
 • Năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên được cải thiện trong giảng dạy và làm việc với trẻ khuyết tật.
 • Nhận thức và hành vi của cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên và cộng đồng về quyền của trẻ khuyết tật được cải thiện.
 • Dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật được tăng cường

Các chỉ số đo lường kết quả:

 • 2 Chi Hội NKT mới được thành lập và vận hành hiệu quả 
 • Các chính sách/ chiến lược được lồng ghép vào các chương trình của địa phương do NKT vận động
 • Số lượng NKT có việc làm / tự tạo việc làm
 • Số lượng nhà tuyển dụng hài lòng về thái độ làm việc của NKT
 • Sở GD&ĐT chấp thuận cho Trường dạy trẻ khuyết tật thực hiện thí điểm 2 chức năng can thiệp sớm và điều phối giáo dục hòa nhập tại các trường phổ thông.
 • Số trẻ khuyết tật mới được huy động đến trường mầm non, tiểu học và THCS.
 • Số trẻ khuyết tật chuyển tiếp lên cấp học kế tiếp
 • Số trẻ khuyết tật hài lòng với việc đi học

 

Những rào cản hạn chế việc hòa nhập xã hội của người khuyết tật:

 1. Chính bản thân NKT, cha mẹ có con khuyết tật, và cộng đồng thiếu kiến thức về quyền và khả năng của NKT. Bản thân NKT cảm thấy tự ti. Các thành viên trong gia đình không tin và có những đánh giá sai về khả năng của NKT, chẳng hạn như họ không cho NKT ra khỏi nhà.

2) Giáo dục và các dịch vụ công chưa có sẵn và cũng chưa tiếp cận đối với NKT. Người khuyết tật khó tiếp cận các cơ sở hạ tầng như nhà vệ sinh trong bệnh viện hoặc trạm xe buýt, hoặc trường học. Người khiếm thính gặp khó khăn trong giao tiếp với người xung quanh.

3) Chưa có trung tâm giáo dục nào chịu trách nhiệm điều phối các dịch vụ can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh. Giáo viên ở trường phổ thông còn hạn chế kỹ năng dạy và làm việc với TKT trong môi tường hòa nhập. Thiếu tài liệu dạy học và các nguồn lực được đào tạo liên quan đến dạy các dạng khuyết tật…

4) Thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng và phụ huynh do họ cũng thiếu kiến thức về khuyết tật. Nhân viên y tế chưa thể cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho trẻ khuyết tật, đặc biệt trẻ chậm phát triển hoặc thần kinh tâm thần. Phụ huynh không chấp nhận con mình có khiếm khuyết.

5) Vẫn còn có sự phân biệt đối xử từ cộng đồng. Phân biệt đối xử với người khuyết tật là rào cản lớn gây trở ngại việc tham gia các hoạt động xã hội của họ. Cha mẹ có con không khuyết tật không đồng ý cho con họ học cùng lớp với trẻ khuyết tật chẳng hạn.

Những can thiệp của dự án:

- Dự án làm việc chặt chẽ với Sở GD&ĐT cũng như Sở LĐTB&XH thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập và hòa nhập xã hội của NKT.

- Nhận thức của chính quyền địa phương, các bên liên quan, gia đình trẻ khuyết tật, và bản thân người khuyết tật về quyền, nhu cầu và khả năng của NKT thay đổi thông qua việc tham gia vào các hoạt động của dự án như sự kiện, các hoạt động truyền thông do Hội NKT tổ chức.

- Hội NKT Tp. Cần Thơ phối kết hợp với các doanh nghiệp địa phương thực hiện các hoạt động dự án; và tìm kiếm các cơ hội học nghề và việc làm cho hội viên.

- Dự án sẽ trao quyền cho các nhân sự cốt cán của trung tâm nguồn, các trường phổ thông, Hội NKT, CLB và cộng đồng địa phương bằng các chương trình hỗ trợ trực tiếp nhóm đối tượng hưởng lợi thông qua các hoạt động tập huấn, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

- Dự án hỗ trợ phát triển các phòng can thiệp sớm cũng như cung cấp các dụng cụ cần thiết để đảm bảo trẻ khuyết tật tiếp cận được; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên, cán bộ cộng đồng, lãnh đạo nòng cốt của tổ chức hội người khuyết tật qua các chương trình tập huấn, các hoạt động học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Đọc thêm về công việc của chúng tôi qua những bài viết sau:

Dự án:  -     Hòa nhập xã hội của Người khuyết tật tại Tp. Cần Thơ

 • Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Tp. Cần Thơ và Tỉnh Hậu Giang

Thời gian dự án:

2021 – 2025 (Cần Thơ) 2019-2022 (Hậu Giang)

Các đối tác chính

 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tp. Cần Thơ (DOLISA)
 • Hội Người khuyết tật Tp. Cần Thơ (CAPD)
 • Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Cần Thơ (Cần Thơ DOET)
 • Trường Dạy trẻ khuyết tật Tp. Cần Thơ
 • Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hậu Giang

Kết quả chính:

Người khuyết tật (NKT) tự tin tham gia các hoạt động xã hội và có việc làm

Trẻ khuyết tật được can thiệp sớm, học hòa nhập, và chuyển tiếp lên các cấp học tiếp theo.

Đầu ra:

 • Việc điều hành tổ chức của Hội NKT Cần Thơ được cải thiện để hỗ trợ các hoạt động cho NKT và mạng lưới Hội NKT ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Cộng đồng được nâng cao nhận thức về quyền và khả năng của NKT
 • Người khuyết tật có nhiều cơ hội việc làm
 • Năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên được cải thiện trong giảng dạy và làm việc với trẻ khuyết tật.
 • Nhận thức và hành vi của cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên và cộng đồng về quyền của trẻ khuyết tật được cải thiện.
 • Dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật được tăng cường

Các chỉ số đo lường kết quả:

 • 2 Chi Hội NKT mới được thành lập và vận hành hiệu quả 
 • Các chính sách/ chiến lược được lồng ghép vào các chương trình của địa phương do NKT vận động
 • Số lượng NKT có việc làm / tự tạo việc làm
 • Số lượng nhà tuyển dụng hài lòng về thái độ làm việc của NKT
 • Sở GD&ĐT chấp thuận cho Trường dạy trẻ khuyết tật thực hiện thí điểm 2 chức năng can thiệp sớm và điều phối giáo dục hòa nhập tại các trường phổ thông.
 • Số trẻ khuyết tật mới được huy động đến trường mầm non, tiểu học và THCS.
 • Số trẻ khuyết tật chuyển tiếp lên cấp học kế tiếp
 • Số trẻ khuyết tật hài lòng với việc đi học

 

Những rào cản hạn chế việc hòa nhập xã hội của người khuyết tật:

 1. Chính bản thân NKT, cha mẹ có con khuyết tật, và cộng đồng thiếu kiến thức về quyền và khả năng của NKT. Bản thân NKT cảm thấy tự ti. Các thành viên trong gia đình không tin và có những đánh giá sai về khả năng của NKT, chẳng hạn như họ không cho NKT ra khỏi nhà.

2) Giáo dục và các dịch vụ công chưa có sẵn và cũng chưa tiếp cận đối với NKT. Người khuyết tật khó tiếp cận các cơ sở hạ tầng như nhà vệ sinh trong bệnh viện hoặc trạm xe buýt, hoặc trường học. Người khiếm thính gặp khó khăn trong giao tiếp với người xung quanh.

3) Chưa có trung tâm giáo dục nào chịu trách nhiệm điều phối các dịch vụ can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh. Giáo viên ở trường phổ thông còn hạn chế kỹ năng dạy và làm việc với TKT trong môi tường hòa nhập. Thiếu tài liệu dạy học và các nguồn lực được đào tạo liên quan đến dạy các dạng khuyết tật…

4) Thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng và phụ huynh do họ cũng thiếu kiến thức về khuyết tật. Nhân viên y tế chưa thể cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho trẻ khuyết tật, đặc biệt trẻ chậm phát triển hoặc thần kinh tâm thần. Phụ huynh không chấp nhận con mình có khiếm khuyết.

5) Vẫn còn có sự phân biệt đối xử từ cộng đồng. Phân biệt đối xử với người khuyết tật là rào cản lớn gây trở ngại việc tham gia các hoạt động xã hội của họ. Cha mẹ có con không khuyết tật không đồng ý cho con họ học cùng lớp với trẻ khuyết tật chẳng hạn.

Những can thiệp của dự án:

- Dự án làm việc chặt chẽ với Sở GD&ĐT cũng như Sở LĐTB&XH thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập và hòa nhập xã hội của NKT.

- Nhận thức của chính quyền địa phương, các bên liên quan, gia đình trẻ khuyết tật, và bản thân người khuyết tật về quyền, nhu cầu và khả năng của NKT thay đổi thông qua việc tham gia vào các hoạt động của dự án như sự kiện, các hoạt động truyền thông do Hội NKT tổ chức.

- Hội NKT Tp. Cần Thơ phối kết hợp với các doanh nghiệp địa phương thực hiện các hoạt động dự án; và tìm kiếm các cơ hội học nghề và việc làm cho hội viên.

- Dự án sẽ trao quyền cho các nhân sự cốt cán của trung tâm nguồn, các trường phổ thông, Hội NKT, CLB và cộng đồng địa phương bằng các chương trình hỗ trợ trực tiếp nhóm đối tượng hưởng lợi thông qua các hoạt động tập huấn, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

- Dự án hỗ trợ phát triển các phòng can thiệp sớm cũng như cung cấp các dụng cụ cần thiết để đảm bảo trẻ khuyết tật tiếp cận được; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên, cán bộ cộng đồng, lãnh đạo nòng cốt của tổ chức hội người khuyết tật qua các chương trình tập huấn, các hoạt động học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Đọc thêm về công việc của chúng tôi qua những bài viết sau:

Nam
Nam
Phạm Đỗ Nam (Cán bộ quản lý hợp phần Giáo dục)
Les mer
Nam
Nam
Pham Do Nam (Project leader Education)
Les mer
Trịnh Hồng Lan Anh
Trịnh Hồng Lan Anh
Cán bộ quản lý hợp phần
Les mer
Lan Anh
Lan Anh
Trinh Hong Lan Anh (Project Leader - Climate Change and Climate Smart Livelihood models)
Les mer
Nguyễn Thu Hằng
Nguyễn Thu Hằng
Cán bộ quản lý hợp phần
Les mer

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu